Bank- og finans

Ekstremt lave renter, et faldende og forsigtigt privatforbrug og flere regulativer har øget presset på den finansielle sektor. Der er et stigende behov for at tilpasse forretningsgangene og reducere omkostningerne, hvor IT i endnu højere grad er en del af integrationsprocessen via online og mobile løsninger.

Siden den globale finanskrise har den finansielle sektor søgt nye indtægtskilder samt strømlinet betjeningerne for at sænke deres omkostninger. Der er blevet taget nye teknologier i brug for at tilpasse sig nye kunder og markeder.

NTT DATA har god erfaring med at hjælpe den finansielle sektor med at sænke den samlede TCO, møde regulerings- og administrationsstandarderne samt hurtigt at integrere innovative teknologier såsom cloud, Big Data og mobil. 

Hvorfor NTT DATA?

Med NTT DATAs ydelser og løsninger får I:

  • Mere værdi ud af de eksisterende IT- og driftsmæssige investeringer.
  • End-to-end konsulentrådgivning fra strategi og konceptudvikling til implementering og rollout.
  • Omfattende teknologisk viden kombineret med dybdegående markeds- og industrikendskab.
  • Reducering af Total Cost of Ownership.

Optimer IT og de operationelle investeringer

Ekstremt lave renter, et faldende og forsigtigt privatforbrug og flere regulativer har øget presset på den finansielle sektor. Der er et stigende behov for at tilpasse forretningsgangene og reducere omkostningerne, hvor IT i endnu højere grad er en del af integrationsprocessen via online og mobile løsninger.

Også til IT-systemerne stilles der større krav til sikkerhed og kvalitet, som skal certificeres og godkendes for at leve op til de europæiske standarder SEPA, BASEL II/III, MiFID og T25, som udvikes og ændres løbende og stiller krav til kontinuerlig tilpasning.

Udvikling af nye kanaler for betalinger kræver specifik overholdelse af nye standarder. Denne dynamik fordrer, at I bruger en leverandør, der som NTT DATA har det fornødne branchekendskab og er på forkant med udviklingen.

NTT DATA hjælper vores bank- og kapitalmarkedskunder med at løse de operationelle og tekniske udfordringer samt de foranstående udfordringer indenfor risikostyring, så fokus 100% er på vores kunders forretningsmæssige og konkurrencemæsige kernekompetencer.