Brancher

Ekstremt lave renter, et faldende og forsigtigt privatforbrug og flere regulativer har øget presset på den finansielle sektor. Der er et stigende behov for at tilpasse forretningsgangene og reducere omkostningerne, hvor IT i endnu højere grad er en del af integrationsprocessen via online og mobile løsninger.

NTT DATA leverer den innovative viden og faglighed, som kan hjælpe dig med at opnå større værdi gennem hele din værdikæde. Samtidig kan vi vise dig hvordan du hurtigt kan implementere nye teknologiløsninger, som mindsker omkostningerne, strømliner processerne og muliggør nye salgs- og servicemuligheder via internettet, de sociale medier og mobilen.

Vores vision er at anvende informationsteknologi til at understøtte virksomhedens forretningsstrategi på globalt plan. Vi støtter op omkring forandringsledelsen, giver inspiration og leverer KnowHow. Nøgleordet er innovation og innovationsprojekter, som typisk understøttes med et nyt IT værktøj.

Gennem mange år har sammenlægninger, opkøb, privatiseringer, reguleringer og øget konkurrence haft en indvirkning på energisektoren og ført til massive ændringer i måden, hvorpå man styrer sin forretning. Disse faktorer har ført til stigende investeringer i nye processer og IT-løsninger for at sikre en bedre effektivitet i forretningen.

NTT DATA EMEA Brancher